ALBERT CAMUS

ALBERT CAMUS
MITAKY FIFANANDRINANA SY FIKOMIANA TSY TAPAKA NY FIAINANA
NY TSY FAHASAMBARANA REHETRA ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO DIA AVY AMIN'NY FANANTENANA. TSY MITOMBINA NY FIAINANA. MODY MILAZA NY OLONA HOE TSY MISY NY FAHAFATESANA.

ARAKARAKA NY HAMAKIANAO ITY E-BOOK ITY NO TSARA KOKOA. NY ZAVA-DEHIBE DIA NY MAMAKY AZY IO MIHITSY. ANGAMBA ZAVA-DEHIBE KOKOA NY NAMAKY BOKY TOY IZANY TAMIN'NY FAHATANORANY NOHO I PLATON NA KANT.
ALBERT CAMUS . AZA MITSAKA SOAVALY MATY.

Nanoratra i Camus: Ny vahoakan'i Eorôpa, nilaozan'ny aloka, dia niala tamin'ny toerana mamirapiratra. Manadino ny ankehitriny izy ireo raha jerena ny ho avy, ny tombony azon'ny olona noho ny hamamoana, ny finiavana hahazo fahefana, ny fahorian'ny tanàna manodidina noho ny trano efa manify ary ny fitsarana isan'andro amin'ny tany nampanantenaina foana.

By MangoPresse .com

Download from Itunes

Schreibe einen Kommentar